Terug naar de resultaten
Liendensedijk in Batenburg 6634 KJ

Liendensedijk

6634 KJ Batenburg, NL
Prijs op aanvraag Beschikbaar
Bel of mail ons

Omschrijving

TE KOOP kavel grasland/akkerland groot 1.74.90 ha aan de Liendensedijk te Batenburg.

Kadastraal bekend gemeente Batenburg, sectie E, nummer 628 groot 1.74.90 ha. 

Bijzonderheden kavel :  
* De kwaliteit van de landbouwgrond betreft lichte zavelgrond, met betrekking tot kwaliteit van de grond en bemestingstoestand zijn analyseverslagen beschikbaar via de...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond Perceeloppervlakte 01 ha 74 a 90 ca
Lees meer

Omschrijving

TE KOOP kavel grasland/akkerland groot 1.74.90 ha aan de Liendensedijk te Batenburg.

Kadastraal bekend gemeente Batenburg, sectie E, nummer 628 groot 1.74.90 ha. 

Bijzonderheden kavel :  
* De kwaliteit van de landbouwgrond betreft lichte zavelgrond, met betrekking tot kwaliteit van de grond en bemestingstoestand zijn analyseverslagen beschikbaar via de makelaar. 
* Het perceel is ontsloten via een uitrit aan noordzijde van het perceel nabij de woning Liendensedijk 1 alsmede een extra ontsluiting via een afrit van de Liendensedijk.  Aan noordzijde wordt het perceel begrensd door een A-watergang en zowel aan westelijke als oostelijke zijde door een B-watergang. De begrenzing met de dijk wordt gevormd door een afrastering welke eigendom is van het Waterschap. De overige afrastering (bestaande uit palen en gaaswerk) zal voor levering worden verwijderd door de eigenaar en is niet inbegrepen in de verkoop.  
* De bestemming van het perceel is “agrarisch” met dubbelbestemming “waarde -archeologie 3” en gedeelte nabij dijk dubbelbestemming “waterstaat – waterkering”. Bestemmingsplan betreft Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening van de Gemeente Wijchen vastgesteld op 23 februari 2015. Voor de volledige van toepassing zijnde voorschriften wordt kortheidshalve verwezen naar de gemeente Wijchen of naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
* Er zijn geen agrarische produktierechten en betalingsrechten inbegrepen.
* Het perceel is thans in gebruik als grasland en in het verleden gebruikt als akkerland (Boer en Bunder kaarten zijn opvraagbaar bij makelaar). De beteelde oppervlakte van deze kavel is totaal 1,68 ha.
* Het perceel is belast met een jachthuurovereenkomst met einddatum 1 april 2023, jagers betreffen de heer de Kleijn uit Wijchen. Koper verklaart de bestaande jachthuurovereenkomst te respecteren. 
* Het perceel is belast met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van de Gemeente Wijchen verband houdende met mogelijk aanwezige rioolpersleiding. Tevens is in de eigendomsakte d.d. 12 december 2012 een kwalitatieve verplichting opgenomen welke overgaat op koper en welke inhoudt dat verkoper nimmer wordt aangesproken op eventuele verontreiniging ontstaan door normaal agrarisch gebruik. 

Met betrekking tot de grondsoort, ligging en situering van de kavel kunnen de navolgende bijlagen worden opgevraagd bij de verkopend makelaar: 
-    Luchtfoto (bron: Arcgis)
-    Bestemmingsplankaart
-    Boer en Bunder kaarten
-    Analyseverslag grondmonster

VRAAGPRIJS OP AANVRAAG

KOSTEN EN BELASTINGEN: 
Voor rekening van de koper komen alle kosten en belastingen die op de koop en levering betrekking hebben, zoals notariskosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting. De koper kan een beroep doen op vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de verworven gronden gedurende minimaal 10 jaar bedrijfsmatig voor de landbouw worden gebruikt (opgenomen in artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer). Om aan deze voorwaarde te voldoen behoeft de koper de gronden overigens niet zelf bedrijfsmatig voor de landbouw te gebruiken, maar mag hij dat ook laten doen door derden (bijvoorbeeld door de grond geliberaliseerd te verpachten aan een agrarisch ondernemer). 

NADERE INFORMATIE:
 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
 Agrivesta De Lorijn BV – makelaars en rentmeesters 
 De heer ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn 
 Bezoek- en postadres: Generaal Foulkesweg 37 te Wageningen. 
Telefoon: 06 – 21 54 14 82 
 E-mail:delorijn@agrivesta.nl 
 Website: www.agrivesta.nl
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Losse grond Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 01 ha 74 a 90 ca Kadastrale gegevens Gemeente Batenburg Sectie E Perceelnummer 628 Oppervlakte 17490 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.