Terug naar de resultaten
Nieuwe Heistraat in Berghem 5351

Nieuwe Heistraat

5351 Berghem, NL
Verkocht bij inschrijving
Bel of mail ons

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving:
 
 
Kavel 1: 6.92.00 ha Nieuwe Spaanse Steeg Haren
 
 
Kavel 2: 1.60.95 ha Nieuwe Heistraat te Berghem
 
 
Kavel 3: 0.63.75 ha Halve Morgenstraat te Berghem
 
 
Kavel 4: combinatie van...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond Perceeloppervlakte 09 ha 16 a 70 ca
Lees meer

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving:
 
 
Kavel 1: 6.92.00 ha Nieuwe Spaanse Steeg Haren
 
 
Kavel 2: 1.60.95 ha Nieuwe Heistraat te Berghem
 
 
Kavel 3: 0.63.75 ha Halve Morgenstraat te Berghem
 
 
Kavel 4: combinatie van kavels 2 en 3
 
 
  
 
KORTE WEERGAVE PROCEDURE EN DATA:
 
Donderdag 15 november 2018: 12:00 uur: uiterste moment waarop de inschrijvingsformulieren in een gesloten envelop aanwezig dienen te zijn in handen van het notariskantoor De Vree en Van Drongelen te Berghem (Burgemeester van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem).
 
 
Donderdag 15 november 2018: 14:00 uur: Notaris verbonden aan notariskantoor De Vree Van Drongelen zal in een besloten zitting voornoemde enveloppen met inschrijvingsformulieren openen.
 
 
Donderdag 15 november 2018: 17:00 uur einde termijn van beraad van verkoper. Indien verkoper tot gunning overgaat zal de notaris aansluitend een proces-verbaal opmaken waarin de gunning wordt vastgelegd.
 
 
Donderdag 6 december 2018: Oplevering, overdracht en betaling van het gekochte ten overstaan van notariskantoor De Vree en Van Drongelen.Wijze van verkoop:

Door het kantoor van Agrivesta de Lorijn BV wordt in opdracht van de eigenaar een verkoop bij inschrijving georganiseerd. De uitgebreide verkoopvoorwaarden (inclusief inschrijvingsformulier en enveloppe) zijn op te vragen bij Agrivesta de Lorijn BV, 06-21541482, delorijn@agrivesta.nl. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het originele inschrijvingsformulier, welke uiterlijk op donderdag 15 november 2018 om 12:00 uur moet zijn ontvangen door Notariskantoor De Vree en Van Drongelen, Burgemeester van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem.

De ingeleverde inschrijvingsformulieren worden donderdag 15 november 2018 om 14:00 geopend door de notaris verbonden aan Notariskantoor De Vree en Van Drongelen te Berghem in een besloten zitting, waarna door de eigenaar tot eventuele gunning wordt besloten. Alle inschrijvers ontvangen na afloop van de termijn van gunning bericht van Agrivesta de Lorijn BV.
 
De grond wordt op donderdag 6 december 2018 in eigendom overgedragen aan koper
 
 
OVERZICHT RELEVANTE BIJZONDERHEDEN:
 
Kavel 1:
Kadastraal bekend gemeente Oss, sectie R, nummer 191 groot 6.92.00 ha. De ruilverkavelingsrente bedraagt € 271,20 (eindjaar 2034). Het perceel is goed ontsloten. Het perceel is belast met een A-waterschapskeur.
 
Kavel 2:
Kadastraal bekend gemeente Oss, sectie T, nummer 177 groot 1.60.95 ha. De ruilverkavelingsrente bedraagt € 63,06 (eindjaar 2034). Het perceel is ontsloten via de Nieuwe Heistraat (doodlopende weg). Op het perceel bevindt zich een puls.
 
Kavel 3:
Kadastraal bekend gemeente Oss, sectie T, nummer 37 groot 0.63.75 ha. De ruilverkavelingsrente bedraagt € 24,96 (eindjaar 2034). Het perceel is ontsloten via de Halve Morgenstraat (doodlopende weg).
 
Kavel 4:
Betreft de combinatie van kavels 3 en 4 gezamenlijk groot 2.24.70 ha

 
  • Geen productierechten en/of betalingsrechten inbegrepen;
 
  • A-waterschapskeur
 
  • Notariskosten levering voor koper (conform prijsopgave verwerkt in inschrijfvoorwaarden)
 
  • De jachtrechten zijn verhuurd


KOSTEN EN BELASTINGEN:
Voor rekening van de koper komen alle kosten en belastingen die op de koop en levering betrekking hebben, zoals notariskosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting.
 
De koper kan een beroep doen op vrijstelling van 6% overdrachts­belasting. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de verworven gronden gedurende minimaal 10 jaar bedrijfsmatig voor de landbouw worden gebruikt (opgenomen in artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer).
 
Om aan deze voorwaarde te voldoen behoeft de koper de gronden overigens niet zelf bedrijfs­matig voor de landbouw te gebruiken, maar mag hij dat ook laten doen door derden (bij­voorbeeld door de grond te verpachten aan een agrarisch ondernemer).
 
 
NADERE INFORMATIE:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
 
 
 
Agrivesta De Lorijn BV – makelaars & rentmeesters

contactpersoon                    :           de heer ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn
Bezoek- en postadres          :           Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
Telefoon mobiel                    :           06 – 21 54 14 82
E-mail kantoor                      :           delorijn@agrivesta.nl
Website                                  :           www.agrivesta.nl
 
 
Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Losse grond Overdracht Status Verkocht bij inschrijving Aanvaarding Per datum Oppervlakte Perceeloppervlakte 09 ha 16 a 70 ca

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.