Terug naar de resultaten
Maasbandijk in Overasselt 6611 BX

Maasbandijk

6611 BX Overasselt, NL
Verkocht bij inschrijving
Bel of mail ons

Omschrijving

TE KOOP VIA INSCHRIJVING:

Goed akkerland (beperkt deel grasland) groot 10.16.73 ha in uiterwaarden aan de Maasbandijk te Overasselt.

KORTE WEERGAVE PROCEDURE EN DATA: 

Vrijdag 15 februari 2019: 12:00 uur: uiterste moment waarop de inschrijvingsformulieren in een gesloten envelop aanwezig dienen te zijn...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zavel Perceeloppervlakte 10 ha 16 a 73 ca
Lees meer

Omschrijving

TE KOOP VIA INSCHRIJVING:

Goed akkerland (beperkt deel grasland) groot 10.16.73 ha in uiterwaarden aan de Maasbandijk te Overasselt.

KORTE WEERGAVE PROCEDURE EN DATA: 

Vrijdag 15 februari 2019: 12:00 uur: uiterste moment waarop de inschrijvingsformulieren in een gesloten envelop aanwezig dienen te zijn in handen van het kantoor Bruggink & Van Beek Notarisen, Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen. 

Vrijdag 15 februari 2019: 14:00 uur: Notaris verbonden aan kantoor Bruggink & Van Beek Notarissen zal in een besloten zitting voornoemde enveloppen met inschrijvingsformulieren openen. 

Vrijdag 15 februari 2019: 17:00 uur einde termijn van beraad van verkoper. Indien verkoper tot gunning overgaat zal de notaris aansluitend een proces-verbaal opmaken waarin de gunning wordt vastgelegd.

Donderdag 28 februari 2019: Oplevering, overdracht en betaling van het gekochte ten overstaan van Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen. 

Wijze van verkoop:

Door het kantoor van Agrivesta de Lorijn BV wordt in opdracht van de eigenaar een verkoop bij inschrijving georganiseerd. De uitgebreide verkoopvoorwaarden (inclusief inschrijvingsformulier en enveloppe) zijn op te vragen bij Agrivesta de Lorijn BV, 06-21541482, delorijn@agrivesta.nl. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het originele inschrijvingsformulier, welke uiterlijk op vrijdag 15 februari om 12:00 uur moet zijn ontvangen door Bruggink & Van Beek Notarissen, Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen.

De ingeleverde inschrijvingsformulieren worden vrijdag 15 februari 2019 om 14:00 geopend door de notaris verbonden aan Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen in een besloten zitting, waarna door de eigenaar tot eventuele gunning wordt besloten. Alle inschrijvers ontvangen na afloop van de termijn van gunning bericht van Agrivesta de Lorijn BV.
 
De grond wordt op donderdag 28 februari 2019 in eigendom overgedragen aan koper.

Kavel: 
Kadastraal bekend gemeente Overasselt, sectie F, nummer 592 groot 8.54.04 ha en gemeente Overasselt, sectie F nummer 591 groot 0.46.62 ha en gemeente Overasselt, sectie F, nummer 641 groot 1.16.07 ha.
Percelen zijn gezamenlijk groot 10.16.73 ha. 

Bijzonderheden:  
  • Het perceel is goed ontsloten via een viertal afritten op de Maasbandijk en aan oostzijde op de Schoerweg.
  • De bestemming van het perceel is “agrarisch-uiterwaarden” met dubbelbestemming “waterstaat-waterstaatkundige functie”, gebiedsaanduiding “EHS – natuur”, “vrijwaringszone – molenbiotoop” en “vrijwaringszone – vaarweg”. Bestemmingsplan betreft Buitengebied Heumen 2009 vastgesteld op 16 december 2010.
  • Er zijn 10,17 betalingsrechten in het verkochte begrepen. Voor het overige zijn er geen agrarische produktierechten inbegrepen.
  • Op het perceel Overasselt F 592 rusten ruilverkavelingslasten groot € 572,99 (Overasselt F 592) en € 15,11 (Overasselt F 591) met eindjaar 2023, koper verklaart zich bekend met deze ruilverkavelingslasten. 
  • Het perceel is grotendeels in gebruik als akkerland en een kleiner deel als grasland (zie Boer en Bunder kaarten in de bijlagen). De begrenzing van het perceel aan westelijke zijde wordt indicatief weergegeven door een blikje op een paal in het veld nabij de Maasbandijk (zie ook fotobijlagen). Met betrekking tot de meest westelijke kavel in de bijlagen (Boer en Bunder) beteeld groot 2,07 ha dient te worden opgemerkt dat er in 2018 beperkte overlap groot 0,05 ha is met perceel aan westelijke zijde (Overasselt F 595). Deze beperkte overlap behoort uiteraard niet bij de te verkopen kavel en aan deze overlap kunnen door koper geen enkele rechten worden ontleend. 
  • Het perceel is belast met een jachthuurovereenkomst met einddatum 1 april 2020, koper verklaart de bestaande jachthuurovereenkomst te respecteren. Afschrift bijgevoegd in de bijlagen.
  • Op het perceel rust een tegemoetkoming dassenschade groot € 681,07. Deze tegemoetkoming is voor de seizoenen 2019 en 2020 voorbehouden aan koper. De dassenovereenkomst eindigt op 31 december 2020, een afschrift is bijgevoegd in de bijlagen.

Met betrekking tot de grondsoort, ligging en situering van de kavel wordt verwezen naar de bijlagen waar de navolgende afschriften zijn bijgevoegd: 

-    Luchtfoto (bron: Arcgis)
-    Bestemmingsplankaart: voor de volledige van toepassing zijnde voorschriften wordt kortheidshalve verwezen naar de gemeente Heumen of naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
-    Boer en Bunder kaarten
-    Afschrift jachthuurovereenkomst
-    Afschrift dassenovereenkomst
-    Fotobijlagen

KOSTEN EN BELASTINGEN: 
Voor rekening van de koper komen alle kosten en belastingen die op de koop en levering betrekking hebben, zoals notariskosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting. Akte zal worden gepasseerd ten overstaan van Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen (Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen). De bemiddelingskosten van Agrivesta De Lorijn BV zijn voor rekening van verkoper.

De koper kan een beroep doen op vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de verworven gronden gedurende minimaal 10 jaar bedrijfsmatig voor de landbouw worden gebruikt (opgenomen in artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer). Om aan deze voorwaarde te voldoen behoeft de koper de gronden overigens niet zelf bedrijfsmatig voor de landbouw te gebruiken, maar mag hij dat ook laten doen door derden (bijvoorbeeld door de grond geliberaliseerd te verpachten aan een agrarisch ondernemer). 

NADERE INFORMATIE:

Agrivesta De Lorijn BV – makelaars & rentmeesters

contactpersoon                   :           de heer ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn
Bezoek- en postadres         :           Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
Telefoon mobiel                   :           06 – 21 54 14 82
E-mail kantoor                     :           delorijn@agrivesta.nl
Website                                :           www.agrivesta.nl
 
Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zavel Overdracht Status Verkocht bij inschrijving Aanvaarding Per datum Oppervlakte Perceeloppervlakte 10 ha 16 a 73 ca

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.