Agrivesta De Lorijn BV

Generaal Foulkesweg 37
6703 BL Wageningen
Tel:
delorijn@agrivesta.nl
Scharsestraat, 6551 ZA Weurt (AOG) Prijs op aanvraag
Scharsestraat in Weurt 6551 ZA

Omschrijving

TE KOOP kavel akkerland/boomgaard groot 2.73.00 ha aan de Scharsestraat te Weurt.

Kadastraal:
Het perceel is kadastraal bekend gemeente Beuningen, sectie G, nummer 177 en groot 2.73.00 ha.
 
Bijzonderheden:
* Het betreft een uitstekend perceel boomgaard/akkerland gelegen nabij de Scharsestraat te Weurt.
* De grondsoort is uitstekende lichte zavel en voor diverse teelten geschikt.
* Het perceel is voorzien van fertigatie, beregening en een puls.
* De fruitopstand betreft peren. Voornemen is om een gedeelte van de huidige perenopstand ca. 1,2 ha te rooien en ca. 1,5 ha prima Conference met Doyenné du Comice (3 rijen Conference, 1 rij Doyenné - plantjaar 2001) voort te zetten.
* Indien gewenst kunnen de bijbehorende agrarische betalingsrechten worden overgedragen.
* Bestemmingsplan: het plangebied valt onder het vigerende onherroepelijke bestemmingsplan ‘Buitengebied' van de gemeente Beuningen, de bestemming van het perceel betreft: "Agrarisch met waarden” met dubbelbestemming “Waarde Archeologie 2".
* Het perceel is nabij de ontsluitingsdam belast met zakelijk recht verband houdende met rioleringswerken, dit levert nauwelijks belemmeringen op in het gebruik.
* Met betrekking tot de ligging en situering wordt verwezen naar de bijlagen.
 
Aanvaarding, betaling en levering:
In overleg.
 
Belastingen en kosten:
Alle kosten en belastingen welke op de overdracht en levering betrekking hebben (zoals eventuele overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastraal recht) komen voor rekening van koper. De koper kan een beroep doen op vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de verworven gronden gedurende minimaal 10 jaar bedrijfsmatig voor de landbouw worden gebruikt (opgenomen in artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer). Om aan deze voorwaarde te voldoen behoeft de koper de gronden overigens niet zelf bedrijfsmatig voor de landbouw te gebruiken, maar mag hij dat ook laten doen door derden (bijvoorbeeld door de grond geliberaliseerd te verpachten aan een agrarisch ondernemer). De bemiddelingskosten van Agrivesta De Lorijn BV zijn voor rekening van verkoper.
 
Vraagprijs:
De vraagprijs kan op aanvraag worden verkregen.
 
Inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot:
 
Agrivesta De Lorijn BV – makelaars en rentmeesters 
 De heer ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn 
 Bezoek- en postadres: Generaal Foulkesweg 37 te Wageningen. 
Telefoon: 06 – 21 54 14 82 
 E-mail:delorijn@agrivesta.nl 
 Website: www.agrivesta.nl
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zavel Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 02 ha 73 a 00 ca Kadastrale gegevens Gemeente Beuningen Sectie G Perceelnummer 177 Oppervlakte 27300 m² Eigendomssituatie Volle eigendom