Agrivesta Wormgoor - Lochem

Contactgegevens
mw. ing. L.H. (Leidi) Wormgoor
Postadres: Postbus 122, 7240 AC Lochem
Telefoon: 085 - 877 01 78
Mobiel: 06 - 22 95 20 71
E-mail: wormgoor@agrivesta.nlIk ben Leidi Wormgoor. Op basis van mijn brede kennis van agrarisch vastgoed ga ik samen met de cliënt op zoek naar de beste mogelijkheden. Gegeven de wisselende markt moet ik steeds nieuwe openingen zoeken om het gewenste resultaat te boeken. Dit vraagt om een doortastende instelling en het onderhouden van een wijdvertakt netwerk op basis van langdurige relaties. Door de samenwerking binnen Agrivesta hebben wij zo alle denkbare kennis in huis of binnen handbereik.
 
In veel agrarische sectoren zijn het moeilijke tijden; de financiële lasten zijn hoog, de regeldruk is fors en de overheid is een onbetrouwbare partner in het ondernemerschap van de agrariër. Vanuit ons brede scala aan specialistische kennis denken wij daarom altijd vanuit mogelijkheden en nooit vanuit beperkingen. Vrijwillige verkoop of onteigening: wat voor mij telt, is dat de cliënt met een goed toekomstperspectief verder kan.
 
In een open en constructief gesprek laat ik u graag ontdekken dat wellicht meer mogelijkheden zijn dan u denkt. Ik bespreek ze graag met u!
 
Beknopt CV Leidi Wormgoor (1971)
  • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - Beheer Vastgoed
  • SVM Makelaardij
  • PBNA Grondverwerving & Schadevergoedingen
  • Van 1996 tot medio 2007 als vastgoedadviseur in dienst van LTO
  • Agrivesta sinds 2007
  • Beëdigd rentmeester, lid van de NVR
  • Register-Taxateur NRVT
  • Register-Makelaar VastgoedCert