Criminaliteit in het buitengebied

In welke vorm komt criminaliteit op het platteland voor en hoe kun je je daar als makelaar of rentmeester tegen wapenen? Om deze vragen te beantwoorden had Agrivesta Adviseur Veilig Ondernemen Paul van der Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid tijdens het werkoverleg uitgenodigd.

Paul ging tijdens zijn presentatie in op criminaliteit in het buitengebied. ‘Het buitengebied is een witte vlek wat criminaliteit betreft. Het gebied is uitgestrekt en er is vaak geen goed beeld van bijvoorbeeld leegstand van boerderijen. De agrarische sector kent daarnaast een grote diversiteit en het is lastig voor buitenstaanders om de ongewone ritmes in de bedrijfsprocessen te zien.’


Geld nodig

De criminelen proberen contact te leggen met mensen op het platteland die geld nodig hebben. De agrarische bedrijfspanden worden voor allerlei doeleinden gebruikt: het dumpen van asbest of chemisch afval, het verstoppen van gestolen auto’s of hennepteelt. Vaak zit hier een heel circuit achter. Naast autosloperijen zijn op het platteland ook steeds meer autobedrijven te vinden. Dit zijn niet altijd de meest gerenommeerde bedrijven.


Op bestelling gestolen

De politie loopt op het platteland tegen allerlei criminaliteit aan van diefstal en cybercrime tot oppervlaktedumping. Van dierenactivisme en stroperij tot scherpe voorwerpen in de mais. Verder zijn er meer berovingen op het platteland door een toename van de boerderijwinkels. Ook worden woningen op het platteland gebruikt voor het huisvesten van Middel Oost Europese uitzendkrachten. Ook hier zit vaak een heel netwerk van uitzendbureaus en katvangers achter.


Onderbuikgevoel

‘Wees je als makelaar of rentmeester bewust waar je tegen aankunt lopen. Ga af op je onderbuikgevoel. Meld het bij misdaad anoniem of eventueel bij een wijkagent die je goed kent als er iets niet deugd. Als er een indicatie voor is volgen er controles. Naast aanhouding is het belangrijkste doel verstoring. Maar het is nog beter om te voorkomen dat criminelen op het platteland een kans krijgen’, besluit Paul.Cijfers
  • 21 % van de agrariërs heeft diefstal van diesel meegemaakt
  • jaarlijks 300 meldingen dierenactivisme
  • 13 % van de agrariërs in Brabant is benaderd voor hennepteelt en 13 % staat daar voor open