Agrivesta De Lorijn B.V. - Wageningen

Contactgegevens
ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn
Adres: Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
Mobiel: 06 - 21 54 14 82
E-mail: delorijn@agrivesta.nlIk ben Bart-Jan de Lorijn. Het geeft mij een enorme voldoening om samen met agrarische ondernemers en hun families de juiste beslissingen te nemen voor specifieke vraagstukken op het gebied van agrarisch en landelijk vastgoed. Dit proces begint bij een grondige analyse van de vraag die bij de klant leeft. Door mijn agrarische verleden en ervaring herken ik bepaalde problemen snel en kan een klant daarbij goed en onafhankelijk adviseren. Goed luisteren en doorvragen zijn voor mij essentieel om het vraagstuk te analyseren, waarna ik samen met betrokkenen de mogelijkheden verken. Het denken in mogelijkheden leidt soms tot verrassende resultaten. Door bij de aankoop van een bedrijfslocatie een kleine kavelruil te bewerkstelligen, resulteerde dit voor een klant alsnog in de gewenste royale huiskavel.

De vraagstukken waarmee agrariërs te maken krijgen, zijn steeds complexer en sterk afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, fiscaliteiten, milieu en nationaal en internationaal landbouwbeleid. Degelijk en onafhankelijk advies wordt dan steeds belangrijker. De keuze voor Agrivesta ligt dan voor de hand. We werken uitsluitend voor agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied en weten wat er lokaal speelt. Naast onze agrarische vastgoedkennis van de diverse sectoren werken we daar waar nodig met partners op het gebied van accountancy, ruimtelijke ordening, fiscale en juridische zaken.

Schroom niet als u op dit moment met een vraag worstelt om vrijblijvend contact op te nemen. Ik word liever in een vroegtijdig stadium betrokken bij een zaak zodat wij gezamenlijk uw vragen kunnen analyseren en we samen tot passende oplossingen kunnen komen.
 

Beknopt CV Bart-Jan de Lorijn (1969)

  •    Landbouwuniversiteit Wageningen
  •    SVM Makelaardij
  •    PBNA Grondverwerving & Schadevergoedingen
  •    Melkveehouder tot 1998 en als nevenfunctie ervaring op het gebied van grondverwerving
  •    Was vanaf 1998 full-time actief als vastgoedadviseur bij LTO Vastgoed
  •    Runt naast eigen makelaars- en rentmeesterskantoor een bescheiden akkerbouwbedrijf
  •    Agrivesta sinds 2006
  •    Beëdigd rentmeester, lid van de NVR
  •    Register-Taxateur NRVT
  •    Register-Makelaar VastgoedCert