Pacht

Als adviseurs van Agrivesta verzorgen wij alle soorten pachtcontracten, zoals kortlopende geliberaliseerde contracten.

Ook voeren wij voor u de onderhandelingen met verpachters inzake bijvoorbeeld:
  • Vaststelling van de pachtprijs
  • Verdeling van productierechten die met de pachtgronden samenhangen
  • Pachtbeëindiging
  • Vergoedingen volgens het melioratierecht
  • Verplaatsing van pachtgronden bij bedrijfsverplaatsing
  • De uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht van koop
Meer weten?
 

Neem contact op!