Verkoop / projectontwikkeling

Krijgt uw grond in de toekomst een lucratieve bestemming, zoals woningbouw of bedrijventerrein?

Deze gronden kunnen dan voor een projectontwikkelaar interessant zijn. De tijd dat u kon kiezen uit verschillende geïnteresseerde projectontwikkelaars is echter voorbij. In de huidige markt is een zorgvuldige selectie van de contractpartij van belang en van beide contractpartijen wordt flexibiliteit gevergd om - gegeven de omstandigheden - toch tot een goede transactie te komen.Uw Agrivesta-adviseur is hierbij een volwaardige gesprekspartner, zowel voor u als voor de projectontwikkelaar.

Na eerst het kaf van het koren te hebben gescheiden, zorgt uw Agrivesta-adviseur voor het optimale onderhandelingsresultaat. Uiteraard betrekken wij ook fiscale aspecten in de advisering.
 

Neem contact met ons op!