Algemene voorwaarden

De Regeling van Rentmeesters 2015 (RvR 2015) is van toepassing op de dienstverlening van Agrivesta Emmens B.V., Agrivesta Joosten, Agrivesta De Lorijn B.V., Agrivesta Wennekes B.V. en Agrivesta Wormgoor. Deze regeling is op 14 november 2014 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en vervolgens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 40478375.
 
De Algemene Voorwaarden Landelijk Vastgoed van VastgoedPRO zijn van toepassing op de dienstverlening van Agrivesta Houtman, Agrivesta Huijbregts, Agrivesta Stap B.V., Agrivesta Turkstra en Agrivesta Weenink B.V. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is op 14 december 2009 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, aktenummer 0071887/20919442.
 
Op verzoek verstrekken wij u de complete tekst van de hier genoemde Algemene Voorwaarden.