Productierechten, GLB-betalingsrechten, emissierechten

Ook voor de verkoop of de aankoop van dierrechten, ledenleveringsbewijzen (LLB) voor de suikerindustrie of GLB-betalingsrechten kunt u bij de Agrivesta-adviseurs terecht. Mochten voor de glastuinbouwsector in de toekomst CO2-emissierechten verhandelbaar worden, dan gaan onze adviseurs ook hiervoor als bemiddelaar optreden. Als vanzelfsprekend mogen wij in onze rol als adviseur niet optreden als handelaar in quotum door op eigen risico aan te kopen of te verkopen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, waarbij u er natuurlijk op kunt vertrouwen dat we de zaak voor onze opdrachtgever goed regelen.
 
Zo verloopt de betaling bij een quotumtransactie via een bankrekening die wordt beheerd door de speciaal daarvoor opgerichte ‘Stichting Cliëntengelden Agrivesta’. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09159969. Het vermogen op deze bankrekening is dus strikt gescheiden van het vermogen van de samenwerkende Agrivesta-ondernemingen. Als extra waarborg kunnen betalingen pas plaatsvinden nadat twee verschillende stichtingsbestuurders goedkeuring hebben gegeven.

Bekijk hier ons aanbod. Meer weten over de verkoop of aankoop van rechten?
 

Neem contact met ons op!