Wet voorkeursrecht gemeenten

Gemeenten kunnen de Wet voorkeursrecht gemeenten gebruiken om ongewenste ontwikkelingen op de grondmarkt te voorkomen. Grondeigenaren ervaren dit echter meestal als een inperking van hun vrijheid.

Onze Agrivesta-adviseur neemt graag de verschillende mogelijkheden met u door, zoals:
  • Nu aanbieden aan de gemeente of juist wachten?
  • Samenwerkingsovereenkomst sluiten met een projectontwikkelaar?
  • Te zijner tijd het plan zelf realiseren?
  • Gezamenlijk optrekken met andere grondeigenaren?
Wij kunnen u adviseren bij het nemen van de beslissing die het best aansluit bij uw specifieke situatie. Meer weten? 
 

Neem contact op!