Nieuws

STIVAS gaat duurzaam verkavelen in Flevoland
Geplaatst op: 24 oktober 2018
STIVAS ontvangt een bijdrage van ruim twee miljoen voor investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven in Flevoland. Samen met de bijdrage van agrarische ondernemers bedraagt de totale investering bijna 3,5 miljoen euro. Als u van plan bent grond te verkopen of te ruilen of u ziet ruilmogelijkheden bij verspreid liggende kavels in pacht en/of eigendom, laat u dan bijstaan door een adviseur van Agrivesta.
Natura 2000 De Wieden en De Weerribben
Geplaatst op: 19 oktober 2018
In de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben wil de provincie Overijssel het leefgebied voor verschillende broedvogels, vlinders en insecten verbeteren. De maatregelen die de provincie gaat uitvoeren, hebben mogelijk gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Laat u zich bij grondverkoop, bedrijfsverplaatsing of schadeloosstelling bijstaan door een adviseur van Agrivesta. Leidi Wormgoor is uw aanspreekpunt in deze regio.
Van fruitteler naar producent Flevosap
Geplaatst op: 15 oktober 2018
De fruittelers Roel (51) en Wyno (48) Vermeulen doen behalve in appels en peren ook in sap. Flevosap om precies te zijn. Het loopt zo goed dat de broers hebben besloten zich volledig te focussen op Flevosap en afstand te doen van enkele percelen met fruitopstand. Daarvoor schakelden ze Johan Huijbregts van Agrivesta in. Hoe is hen dat bevallen?
Agrivesta frist kennis op
Geplaatst op: 2 oktober 2018
Op vrijdag 28 september bezochten Bert Knegtering en Christel Pieterse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de werkbespreking van Agrivesta. Ze waren uitgenodigd om uitleg te geven over thema's rondom bedrijfsoverdracht met betrekking tot RVO.
Agrivesta op Agrarische Schouw Joure
Geplaatst op: 24 september 2018
Gerda Bijlsma en Eelke Turkstra bemensen namens Agrivesta makelaars & rentmeesters standnummer 321 op de Agrarische Schouw in Joure. De beurs is op donderdag 27 september 2018 van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Nederland waterland
Geplaatst op: 12 september 2018
Bij aanwijzing van overloopgebieden en grootschalige herinrichting van agrarische gebieden is het verstandig om vroegtijdig naar de mogelijke consequenties te kijken. Dat kan samen met Agrivesta.
Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen
Geplaatst op: 14 augustus 2018
Heeft u te maken met inkomensschade door een infrastructurele maatregel? De Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen beschrijft een methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.
Criminaliteit in het buitengebied
Geplaatst op: 11 juni 2018
In welke vorm komt criminaliteit op het platteland voor en hoe kun je je daar als makelaar of rentmeester tegen wapenen? Om deze vragen te beantwoorden had Agrivesta Adviseur Veilig Ondernemen Paul van der Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid tijdens het werkoverleg uitgenodigd.
Schakel deskundigheid Agrivesta in bij opheffing onbewaakte overweg
Geplaatst op: 16 april 2018
ProRail maakt uit veiligheidsoverwegingen werk van het sluiten van een groot aantal onbewaakte spoorwegovergangen. Wat betekent het als uw agrarisch bedrijf te maken krijgt met het sluiten van een onbewaakte overweg?
‘Zo’n snelle verkoop hadden we niet verwacht’
Geplaatst op: 9 april 2018
De broers Jack (56) en Geran (50) Schonenberg besloten in oktober 2017 te stoppen met hun melkveehouderij. Het bedrijf werd verkocht via Agrivesta. Hoe is hen dat bevallen?