Nieuws

Nederland waterland
Geplaatst op: 12 september 2018
Bij aanwijzing van overloopgebieden en grootschalige herinrichting van agrarische gebieden is het verstandig om vroegtijdig naar de mogelijke consequenties te kijken. Dat kan samen met Agrivesta.
Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen
Geplaatst op: 14 augustus 2018
Heeft u te maken met inkomensschade door een infrastructurele maatregel? De Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen beschrijft een methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.
Criminaliteit in het buitengebied
Geplaatst op: 11 juni 2018
In welke vorm komt criminaliteit op het platteland voor en hoe kun je je daar als makelaar of rentmeester tegen wapenen? Om deze vragen te beantwoorden had Agrivesta Adviseur Veilig Ondernemen Paul van der Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid tijdens het werkoverleg uitgenodigd.
Schakel deskundigheid Agrivesta in bij opheffing onbewaakte overweg
Geplaatst op: 16 april 2018
ProRail maakt uit veiligheidsoverwegingen werk van het sluiten van een groot aantal onbewaakte spoorwegovergangen. Wat betekent het als uw agrarisch bedrijf te maken krijgt met het sluiten van een onbewaakte overweg?
‘Zo’n snelle verkoop hadden we niet verwacht’
Geplaatst op: 9 april 2018
De broers Jack (56) en Geran (50) Schonenberg besloten in oktober 2017 te stoppen met hun melkveehouderij. Het bedrijf werd verkocht via Agrivesta. Hoe is hen dat bevallen?