Agrivesta Joosten - Huissen

Contactgegevens

ir. M.F.A. (Marcel) Joosten
Adres: Primulalaan 2A - 11, 6851 TD Huissen
Telefoon: 085 - 773 96 93
Mobiel: 06 - 20 89 58 95
E-mail: joosten@agrivesta.nlIk ben Marcel Joosten. Opgegroeid en wonende in het midden van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, een gebied waarin claims van overheden op de schaarse buitenruimte aan de orde van de dag zijn. Een heel dynamisch gebied, niet alleen door de verschillende ruimtelijke claims, maar ook door de veelheid aan voorkomende agrarische sectoren: van laanbomenteelt tot fruitteelt, van glasgroenten tot potplanten, van melkvee tot pelsdieren, van aardbeien tot wijnbouw, natuurboeren, zorgboeren en energieboeren, en zo nog veel meer…

In deze dynamische omgeving voel ik mij thuis. Hier heb ik mij de volle breedte van het vak eigen gemaakt. In deze omgeving spelen vaak verschillende belangen een rol. Natuurlijk in de eerste plaats de belangen van de opdrachtgever. Het kennen van andere belangen, die soms verborgen zitten onder de oppervlakte, is echter minstens even belangrijk voor het volbrengen van de opdracht. In alle gevallen is integer opereren en goed communiceren een vereiste.

De regeldruk voor de ondernemers die in het buitengebied werken en de particulieren die er wonen, neemt nog steeds toe. Goed advies is daarbij belangrijk, waarbij samenwerking met andere disciplines (zoals: landschapsarchitectuur, bedrijfseconomische advisering, accountancy) soms tot meerwaarde kan leiden.

Het tot een goede oplossing brengen van een gecompliceerde zaak geeft telkens opnieuw voldoening. De arbeidsvreugde hoeft echter niet te zitten in de omvang of de gecompliceerdheid van de zaak; ook “kleine” zaken kunnen veel voldoening geven, zeker als de opdrachtgever tevreden is!

Als u met een vraagstuk worstelt, schroom dan niet om contact op te nemen. Het is beter om mij in een vroegtijdig stadium te benaderen, zodat we tijdig uw vragen kunnen analyseren en samen tot passende oplossingen kunnen komen.
 

Beknopt CV Marcel Joosten (1968):

 • Landbouwuniversiteit - Wageningen (1993)
 • Agrarische Hogeschool - Den Bosch, studierichting Tuinbouw (1990)
 • PBNA Grondverwerving & Schadevergoedingen (1996-1999)
 • Afkomstig van een klein familiebedrijf in de regio Arnhem-Nijmegen met tuinbouw, detailhandel en fruitteelt
 • Vanaf 1993 ruim 12 jaar actief geweest als vastgoedadviseur bij LTO
 • Zelfstandig ondernemer bij Agrivesta sinds 2006, medeoprichter
 • Beëdigd rentmeester, lid van de NVR
 • Register-Makelaar VastgoedCert (kamer Landelijk Vastgoed)
 • Lid van VvOr (Vereniging voor Onteigeningsrecht)
 • Lid van LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) en NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie)
 • als voorzitter van de werkkamer Landelijk Vastgoed van VastgoedCert betrokken bij de (her)certificering van Register-Makelaars Landelijk Vastgoed