Agrivesta Van Dijk - Doetinchem

Contactgegevens

mr. F.W. (Fred) van Dijk
Adres: Koopmanslaan 6, 7005 BK Doetinchem
Telefoon: 0314 - 392 210
Mobiel: 06 - 31 76 94 69
E-mail: vandijk@agrivesta.nlIk ben Fred van Dijk. Na jarenlang te hebben gewerkt in de advocatuur vind ik het geweldig om weer met de voeten in de klei te staan. Om samen met de ondernemer op basis van wederzijds vertrouwen en een goede strategie het maximale resultaat te halen. Met veelal de overheid als tegenpartij is een geduldige aanpak vereist. Vanuit mijn achtergrond als jurist en ervaring als advocaat ben ik echter snel in staat om de juridische (on)mogelijkheden van een zaak goed in te schatten.

Ik begeleid ook veel ondernemers die te maken krijgen met leidingen en kabels in of boven hun grond. In dergelijke zaken ben ik al meermalen succesvol geweest in het bedingen van compensaties voor waardevermindering, bovenop de standaardvergoedingen die nutsbedrijven betalen. Ik zie een aantal ontwikkelingen in het veld waar de overheid waar ik niet blij mee ben.De vereenvoudiging van onteigeningsprocedure als gevolg van de nieuwe omgevingswet is voor eigenaren geen goede zaak. Verder zien we bij gewijzigde bestemmingsplannen (planschade) een tendens om het zogenaamde maatschappelijk risico op een steeds hoger percentage te zetten, waardoor eigenaren per saldo minder schadevergoeding krijgen.

Bij Agrivesta in Doetinchem werk ik samen met collega’s Wouter Weenink en Leidi Wormgoor. Samen zijn we full-service op gebied van makelaardij, taxaties, beheer en overheidsingrijpen. Geen enkel ander kantoor in ons werkgebied heeft al die disciplines in huis. Als er lokale of regionale overheidsplannen zijn die u als ondernemer raken, neem dan direct contact op om samen met ons te kijken wat de beste strategie is.

Beknopt CV Fred van Dijk (1962)

  •    Nederlands Recht Universiteit Nijmegen
  •    Ervaring als onteigeningsjurist bij de overheid
  •    Werkte als juridisch adviseur voor grote accountantsorganisaties in de landbouw
  •    Partner bij een gerenommeerd advocatenkantoor in de land- en tuinbouw
  •    Specialist in onteigeningsrecht, planschades e.d.
  •    Agrivesta sinds 2014
  •    Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht
  •    Lid van VvOr (Vereniging voor Onteigeningsrecht)